Sports Contest for Pochonbo Torch: i video

men’s
Rimyongsu – Pyongyang (1:2) – final

Wolmido – Pyongyang (1:2)

Rimyongsu – Kyonggongopson (2:0)

================================

women’s
Amnokkang – Naegohyang (1:0)

Pyongyang – Naegohyang (1:0)